Chị Đỗ Thị Hằng

Chị Đỗ Thị Hằng

Tôi rất hài lòng với phong cách cũng như thái độ của nhân viên tại đây. Thật may vì có sự giúp đỡ nhiệt tình từ các bạn, nếu không người “mù công nghệ” như tôi không biết phải làm gì!

Add Zalo